Üniversal Sertlik Ölçüm Cihazları
  • THBRV-187.5D Dijital Brinell, Rockwell & Vickers Sertlik Cihazı
  • THBRV-187.5 Elektrik Brinell, Rockwell & Vickers Sertlik Cihazı