Eddy (Girdap) Akımları Testi - ET

Eddy Akımları (Girdap Akımları) Testi (ET)

Manyetik alanın içine sokulan bir metalde bir akım indüklenir. Eğer manyetik alan içinde kapalı devre bir tel bulunursa akım bu tel etrafında indüklenir. Bu manyetik alan içersinde bu alana bağlı olmayan bir metal numune bulunursa, numune yüzeyinde Eddy akımları oluşur. Bu eddy akımı metalde lokalize olur ve bir akış yönü vardır. Metal numune yüzeyinde bulunan bir yüzeysel hata bu eddy akımında düzensizliğe neden olur. Bu metot çok hızlı ve hassastır. Metale bir temas gerekmez. Tüm metaller bu test metodu ile kontrol edilebilir.

Bu kurs Eddy Akımları metodunu kullanacak NDT personelinin eğitimi içindir, katılımcı teorik ve pratik olarak bu metot hakkında bilgi sahibi olur.

İçerik

Teorik:

 • Elektromanyetik teoriye giriş
 • Bobin empedansı ve kaçak akı alanlarını etkileyen faktörler
 • Sinyal gürültü oranı
 • Test frekansının seçimi
 • Akı için manyetizasyon yönteminin seçimi
 • Alan gücü ve seçimi
 • Akı kaçak testleri için alan oryantasyonu
 • İlgili standartlar
 • Raporlama metotları
 • Malzeme teknolojisi
 • Hataların değerlendirilmesi

Pratik:

 • İlgili cihaz ve ekipmanların tanıtılması
 • Bobinlerle uygulama
 • Kaynak numuneleri ile uygulama
 • Süreksizliklerin pozisyonu değerlendirilmesi
 • Raporlama

Sınav:

Eğitimin tamamlanmasından sonra katılımcı ISO 9712 ve SNT-TC-1A göre sertifikasyon için sınavlara katılabilir.

Sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavın ardından numunelerin değerlendirilmesinden sonra kabul raporunun hazırlanması ile sınav tamamlanır.

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayan katılımcı sertifika almaya hak kazanır.