A1220 Düşük Frekanslı Ultrasonik Test Cihazı
                                 
                          
                   

Düşük frekanslı ultrasonik hata dedektörü A1220 MONOLITH beton, asfalt, taş gibi ultrason ile zor kontrol edilen malzemelerin kalınlık ölçümlerinde ve hata tespitlerinde kullanılan bir cihazdır. Cihazın ana özelliği, eko metodunu kullanarak kontrol edilecek malzemenin tek tarafından ölçüm alır, yapıların, köprülerin, tünellerin fonksiyonel yapısının kontrolünde kullanılır.

Cihazın ana özelliklerinden biri de herhangi bir kontak sıvısı kullanmadan test yapabilmesidir çünkü kuru nokta kontaklı çoklu transdusere sahip prop ile testler gerçekleştirilir. Bu da herhangi bir test yüzeyi hazırlamaya gerek olmaksızın hızlı ve basit test yapılmasına imkan sağlar.

 Uygulama alanları

  • Beton, taş, plastik ve benzerleri gibi yapılarda malzemenin tek tarafından test yapılarak içersindeki çatlaklar ve boşluklar ile yabancı maddelerin araştırılması
  • Beton yapıların kalınlıklarının ölçülmesi
  • Büyük taneli yapılarda iç yapının araştırılması
  • Beton dayanımını hesaplamak

 Açıklama

A1220 MONOLITH ekranlı ve klavyeli elektronik ünite ile 24 elemanlı (6x4) matriks çoklu proptan (antene array) oluşmuştur. Antenne array prop, yapılarda herhangi bir temas sıvısına gerek olmaksızın kuru nokta temas ile test yapabilecek şekilde üretilmiştir. Proptaki her eleman birbirinden bağımsız yaylı baskı sistemine sahiptir, bundan dolayı kaba yüzeylerde de rahatlıkla testleri yapabilir. Ultrasonik transduserler enine ve boyuna ultrasonik dalga yayabilirler.

Özellikler

Cihaz sonuçları ekranında farklı formlarda gösterebilir:

 A-scan formu

Geleneksel sinyal gösterme formudur. Sonuçlar malzemenin, seçilen alanda hata araştırması ve analizi ile kalınlık ölçümleri için uygun olan A-scan formunda gösterilecektir. Cihazın tamamen dijital bölümünde, sinyali hem form hem de radyo sinyali olarak dedekte ederek her iki şekilde de gösterebilir ki bu da veri analizi bakımından çok önemlidir. Bu sinyalin yorumlanmasında, kullanılan sinyalden gürültüyü ayırmak ve farklı yansıtıcılardan gelen sinyalleri tespit etmek gibi ilave olanaklar sağlar. 

B-Scan, C-Scan ve D-Scan:

Sonuçlar giriş yüzeyine paralel, uzunlamasına ve enine kesit veya dik gösterilir. B-, C- ve D- Scan malzemenin iç yapısını tam olarak gösterirler.

Çalışma Modları

A1220 MONOLITH dört temel çalışma moduna sahiptir.

EKO MODU (ECHO MODE)

Sinyaller gerçek zamanlı A-Scan olarak gösterilmektedir. Ölçüm aşağıda yöntemleri sağlar: kapıyı aşan ilk sinyal, kapıdaki maksimum sinyal değeri, ACF (kapıdaki tüm sinyallerin toplamı). A-Scan formu çalışma alanı ve ölçme anahtar parametrelerini göstermektedir – yayılma zamanı, derinlik ve genlik.

DİREKT İLETİM MODU (THROUGH TRANSMISSION MODE) 

Bu mod, sabit bir baz ölçümleri ile yüzey ve nesneleri tarama içindir. Test, cihaza ayrı ayrı bağlanan iki transduser ile yapılır, ölçüm seçilen yönteme bağlı olarak, paralel ya da birbirleri ile karşı karşıya yerleştirilebilir. Ekranda A-Scan ve yayılma süresi, ses hızı ve genlik ölçüm parametreleri gösterilir.

HARİTA MODU (MAP MODE)  

HARİTA modu yüzeye dik kesit görüntüleri bir dizi oluşturmak için kullanılır, daha önce sabit adımlarla işaretlenmiş bir ızgara çizgisi anten dizi prop ile taranır. Yatay ve düşey yönlerde tarama yapılarak test objesinin iç yapısı görüntülenebilir. 

AYARLAR MODU (SETTINGS MODE)  

Bu modda kullanıcı çalışma konfigürasyonu ve parametreleri seçip ayarlayabilir. Çeşitli nesneler için yapılandırmaları bir dizi adı altında kaydedilebilir. Test nesnesine göre gerekli konfigürasyon doğru olarak seçilebilir.

Özellikleri 

Parametre

Değer

Gösterilebilen eko-sinyalin maksimum derinliği (Enine dalga kontrolü ile)  

2150 mm

Ekranda görülebilen  sinyal oluşturme maksimum uzunluğu

1600 mks

Ölçülen betonun ortalama kalınlığı 

600 mm

Hatanın minimum çapı (Hava boşluğu şeklinde) 

30 mm

Kalınlık ölçümündeki hata

±10%

Ölçme işlemi ve sonuçları hafızaya yazma süresi

10 s

Kontrol edilen yüzeyin maksimum alanı (MAP modunda)

2 m2

Malzeme hız aralığı

1000 - 9999 m/s

Yayılan pals genliği      

20, 100, 200 V

Pals formu

0,5÷5 periods

Pals tekrarlama frekansı

1 - 50 Hz

Receiving bandwidth

10 - 300 kHz

Gain setup range

0 - 106 1 dB adımlarla

TGS fonksiyonu programlanabilir nokta miktarı

32

TGS fonksiyonu  ayarlama aralığı

30 dB

Kazanç ayar aralığı

%0 - 100

Zaman aralığı değişim kesikliği

0,1 mks

Çalışma süresi

8 saat

Şarj süresi

3 saat

Gösterge tipi

TFT ekran (640x480)

Çalışma sıcaklığı aralığı

-20°C ~ +55°C

Elektronik ünite boyutları

260 x 105 x 43 mm

Elektronik ünite ağırlığı

800 g

M2502 prop ölçüleri

139 х 105 х 89 mm

M2502 prop ağırlığı

1.1 kg

Teslimat seti

Adı

A1220 MONOLOTH – pil ile birlikte elektronik ünite

M2502 prop

Besleme adaptörü ve kablo

LEMO-LEMO kablo, çiftli, 1,2 m

А1220 MONOLITH çanta

USB A - Mikro B kablo

А1220 MONOLITH sert çanta

 Transduserler:

  • Kuru nokta kontak transduserler:

М2502

T1802 (enine dalgalar; frekans 50 kHz)

L1803 (boyuna dalgalar; frekans 100 kHz)

  • Sıvı kontaklı transduserler:

S0205 (boyuna dalgalar; frekans 25 kHz)

S0206 (boyuna dalgalar; frekans 50 kHz)

S0208 (boyuna dalgalar; frekans 100 kHz)

Yazılım

  • Introvisor 2