NDT Hizmetleri Firmalarımız

Firmamız ilk olarak 2005 yılında sertifikalı uzman ve deneyimli personeli ile Endüstriyel Muayene hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş olup şu anda Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya’daki ofisleri ve çözüm ortakları ile birlikte yurt dışı projelerinde aktif olarak çalışmaktadır.

Firmamız NDT Hizmetleri yanında Türkiye ve Azerbaycan ofisinde NDT personeli için eğitim / belgelendirme ve NDT cihaz satış işlemlerini yapmaktadır.

 

NDT HİZMETLERİ: 

Hizmet verdiğimiz sanayi tesisleri/sektörleri:

  • Petro-Kimya Tesisleri
  • Enerji Santralleri
  • Nükleer Santraller
  • Endüstriyel Tesisler
  • Boru Hatları ( Metal ve Polietilen )
  • Demir-Çelik Tesisleri
  • Metal-İmalat ve Konstrüksiyon Sektörü
  • Ulaşım ve Altyapı Sektörü

 

ANATEST Ltd. Şti. firması olarak yurt dışı NDT projelerinde radyografi, ultrasonik, manyetik parçacık, sıvı penetrant, görsel test ve girdap akımları gibi geleneksel tahribatsız muayene metotları ve bu metotların temel prensiplerinden yararlanılarak geliştirilmiş, özelleşmiş tahribatsız muayene test teknikleri ile birçok sanayi dalında üretim, inşaat ve servis süreçlerinde aşağıdaki tahribatsız muayene hizmetlerini vermekteyiz.

 Gaz/Petrol Boru Hatları Kaynak Dikişleri Muayeneleri

Otomatik ultrasonik muayene

Manuel ultrasonik muayene

Radyografik muayene

Sıvı penetrant muayenesi

Manyetik parçacık muayenesi

 Polietilen Boru Hatlarında Kaynak Dikişleri Muayeneleri

Yarı otomatik ultrasonik muayene

 Boru Sistemlerinde Korozyon Tespit Muayeneleri

İki ucu kapalı boru sistemlerinin boru dış yüzeyinden muayenesi
Ulaşılma zorluğu olan boruların dış yüzeyden muayenesi
Dış yüzeyden muayenesi mümkün olmayan ve bir ucu açılabilen boru sistemlerinin boru içinden muayenesi
Yalıtımlı boruların, (yalıtım malzemesi sökülmeden) muayenesi 

 Depolama Tankları Muayenesi

Silindirik Depolama Tankları

Yan donam ve Tavan saclarında API 653 standardı uyarınca korozyon tespiti
Yan İlk donam saclarında API 653 standardı uyarınca %100 korozyon tespiti
Tank taban saclarında, tank boşaltılmadan, dışarıdan korozyon tespiti

Tank taban saclarında, 100 % korozyon muayenesi
Tank taban sacları kaynak dikişlerinin sızdırmazlık kontrolü
Tamir sonrası tank taban sacları kaynak dikişlerinin muayenesi

 Küresel Depolama Tankları 

Küresel tank ayaklarında, çevresindeki beton üzerinden korozyon tespiti

Küresel tank gövde saclarında, tank boşaltılmadan, dışarıdan korozyon muayenesi

Küresel tank gövde kaynak dikişlerinin, tank boşaltılmadan, dışarıdan muayenesi

Küresel tank gövde kaynak dikişlerinin, tank boşaltıldıktan sonra, içten ve dıştan muayenesi

 Demiryolları

Rayların imalat sonrası ve Rayların kaynakla birleştirilmesindeki hataların tespiti

Tüm ray hatlarının hata ve ölçüm işlemlerinin ve ayrıca otomatik sistemlerle kontrolü

Tren tekerleklerindeki hata tespiti

Ölçüm ve Tanı Sistemleri

 Liman İskele Kazık Boruları

İskele kazık borularında su üzerinde ve su altında kalan bölümlerinde korozyon tespit muayenesi

Basınçlı Kaplar

Basınçlı kaplarda korozyon ölçümü

Basınçlı kap kaynak dikişleri

Buhar Türbinleri

Buhar türbinlerinin rotorları, türbin kanatçıkları ve kompresör gibi türbine yardımcı makinalarında çalışma şartlarından kaynaklanan çatlak hatalarının tespiti.