Havacılık Endüstrisinde NDT Personeli Yeterlilik ve Belgelendirme

Firmamız ISO 9712 standardına göre NDT personeli eğitimi ve sertifikalandırması programına EN 4179 standardına göre Havacılık Endüstrisinde Denetim Personeli Yeterlilik ve Belgelendirmesine başlamıştır.

Yabancı eğitimcilerimizle İngilizce olarak yapılan eğitim ve sertifikalandırma uygulamaları kendi eğitim merkezimizde gerçekleşmektedir.

EN 4179 standardı havacılık endüstrisinde denetim personelinin eğitimleri ve belgelendirilmesi ile ilgili gereklilikleri belirler. Bu standarda göre tahribatsız muayene işleri uygun şekilde sertifikalandırılmış personel tarafından gerçekleştirilir.

EN 4179 standardına göre firma içersinde NDT personelinin vasıflandırılması ve sertifikalandırılması için sorumlu bir Seviye 3 personel görevlendirilmelidir. Eğer firmada Seviye 3 personel yoksa NDT personelinin vasıflandırılması ve sertifikalandırılması onaylı bir dış kuruluş tarafından sağlanabilir. Dış kuruluş sadece eğitimleri yapar, sertifika tamamen firmanın sorumluluğundadır.

Firmamız AN 4179 standardına uygun olarak aşağıdaki metotlarda eğitim vermektedir.

1. Sıvı Penetrant Kontrolü (PT)
2. Manyetik Parçacık Kontrolü (MT)
3. Girdap Akımları Kontrolü (ET)
4. Ultrasonik Kontrolü  (UT)
5. İnfrared termografi Kontrolü  (IRT)

EN 4179 a göre Seviye 1 ve 2 için minimum resmi eğitim saatleri 

Metot

Seviye 1

Seviye 2

PT

16

32

MT

16

32

ET

40

80

UT

40

80

RT

40

80

TT

20

60

ST

20

60

 EN 4179 da Bazı Önemli Tanımlar

 • Onay

“İşveren tarafından yapılan yazılı açıklamada bu standardın uygulanabilir şartlarını yerine getirmiştir”. EN 4179 da “sertifikasyon” kelimesinin kullanımından özellikle kaçınılmıştır ve onun yerine kullanılan "onay" kelimesi sadece doğrulama yeterlilik prosedürü için değil, aynı zamanda işverenin kontrol yetkisi için de kullanılır. 

 • Esas yüklenici

"Havacılık ürünlerinin bakımından ve/veya üretiminden sorumlu kuruluş". 

 • Taşeron

"Havacılık ürünleri imalatı veya bakımı için ana yükleniciye karşı sorumlu kuruluş". 

 • Yazılı uygulama

"NDT personelinin nitelik ve onay kontrolünü ve yönetimini tanımlayan işlemler".

EN 4179 NDT yöntemlerine herhangi bir biçimde katılan tüm şirketler için bir "yazılı uygulama" belirtir, taşeron ana yüklenici tarafından yazılı uygulamaya göre veya ana yüklenici tarafından kabul edilmiş kendi yazılı uygulamasına göre kontrol edilir. Bu ifade ile EN 4179 ana yükleniciye özel bir sorumluluk vurgulamaktadır. 

 • Ulusal havacılık NDT Kurulu

" Havacılık endüstrisinin temsilcilerinden oluşan bağımsız havacılık örgütü "

Böyle bir kurul kesinlikle standartları belirlemez, ancak standartlar bu kuruluşa aşağıdaki gibi bazı görevler vermiştir:

      -       EN 4179 gereksinimlerine göre NDT personelinin kalifikasyonu ve sertifikasyonu için prosedür uygulamak veya bu süreçte destek sağlamak

      -       İşveren ile birlikte yeterlilik ve onay denkliğini tanımak

      -       EN 4179 anlamı içinde genel kurallar hazırlamak: NDT eğitim tesislerinin / dış acentelerin ders ana hatlarını, sınav soruları ve sınav işlemleri için gereksinimler.

Böyle bir kurul kurarak, havacılık şirketleri işbirliği ve denetim maliyetlerini kurtarmak ve dış acente ve taşeron onaylanması için fırsat verilir.

Böyle bir kurum olarak uzun yıllardır Fransa (COSAC), Almanya (BDLI) kuruluşlarını sayabiliriz. 

 • Muayene

"Kontrol için yazılan yazılı talimatlar, kodlar, standartlar, ürüne özel teknolojiyi ve özellikleri bireyin anlamasını belirlemek için ve işveren tarafından kullanılan belirli bir denetim yöntemleri için şartname”. 

 • Pratik muayene

" İşveren için yapılan kontrollerde kullanılan NDT muayene yöntemlerinin bağımsız olarak yürütülmesi yeteneği”

Bu tanımlar yeterlilik kesinlikle söz konusu işverenin gerçek ihtiyaçlarına yönelik olmasını sağlamak için vardır. Sektöre özel eğitimler, ISO 9712 gereksinimleri oldukça aşar. 

 • Yaygın Yöntemler

Eğitim, tecrübe ve muayene ile ilgili kesin gereksinimleri yalnızca temel yöntemler için tanımlanmıştır:

      -       Sıvı Penetrant (PT)

      -       Manyetik Parçacık (MT)

      -       Eddy Current (ET)

      -       Ultrasonik (UT)

      -       Radyografi (RT)

Kaçak testi, termografi, bilgisayarlı tomografi vb. gibi diğer metotlar standartlarda belirtildiği gibi uygulanacaktır. İlgili gereksinimler ve işverenin sorumluluğu seviye 3 tarafından temel yöntemlerin kurallarına uygun olarak tanımlanmalıdır. İşveren tarafından yeni yöntemler ve güvenlik gereksinimleri gerekiyorsa EN 4179 esnek uygulamaya izin verir.

 • Yeterlilik Seviyeleri

EN 4179 seviye1, 2 ve 3 'ün yeterlilikleri için temel seviyelerde gerekliliklerini tanımlar. Ayrıca alt bölümleri yazılı uygulamalarla işveren tarafından detaylı bir şekilde tarif edilir. Bu kural kesin olarak sınırlı faaliyetler için yeterlilik çabasını azaltmak için dâhil edilmiştir.

Bunun bir örneği, girdap akım yöntemi ile elektrik iletkenliğinin kontroldür. Bu, özellikle uçak gövdesi imalatında çok önemli bir muayene yöntem olmakla birlikte, girdap akımı için tam bir eğitim gerekli değildir, "ET1 iletkenlik ölçme ile sınırlandırılmıştır" yeterlidir ve bu da düşük yeterlilik ve sınav çabası gerektirir. Otomatik test ekipmanları (örneğin, girdap akım jant test cihazı) ile çalışan personelin görevleri kesinlikle sınırlıdır ve azaltılmış nitelikli bir personel onaylanabilir. 

 • Asgari eğitim saatleri

EN 4179 göre asgari gerekli eğitim saatleri gereksinimleri iki metot hariç (MT ve PT) MIL karşılık gelir, bunlar için EN 4179 un biraz daha yüksek talepleri vardır.

Sonraki nedeni olduğu, havacılık sektöründe, sektörün kendi eğitim tesislerinde veya işveren kendi yerinde havacılık şirketlerinin gerçek gereklerine uygun olarak çok özel bir eğitim sağlamak için imkânı vardır, böylece eğitim için uygun zaman etkili bir şekilde kullanılabilir ve gereken süreler birçok sektör eğitimlerine göre azaltılabilir. 

 • Sertifika yenileme / Yeniden onaylama

Sertifikasyonun yenilenmesi sınavın yenilenmesidir ve önemlidir, bu nedenle burada ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

EN 4179 a göre, seviye 1 ve 2 denetim personeli yenileme sınavına 3 yılda bir ve seviye 3 personeli de her 5 yılda bir girmeleri gerekir. Sınavların kapsamı, ilk belgelendirme pratik ve özel bölümü ile uyumludur; genel kısım ile ilgili olarak denetim personelinin belgelendirilmesi için işverenin sorumlu seviye 3 üne bağlıdır.

Alternatif yeniden muayene olarak, seviye 1 ve 2 personeli işyerinde bir "yıllık teorik ve pratik değerlendirmeye" tabi tutulabilir, gereksinimleri standardında tanımlanmış bir kontrol listesi belgelenmiş olmalıdır, aday% 80 in altında kalırsa yeniden sınava girmesi gerekir. Yapılandırılmış kredi sistemi opsiyonel olarak seviye 3 personel için de uygulanabilir.