Termografik Test (TT)

Mutlak sıfırın üstünde sıcaklığa sahip tüm nesneler (-273,15 °C veya 0 °K) ısı radyasyonu yayarlar. Nesne ne kadar sıcaksa o kadar fazla radyasyon yayılır. Yayılan bu radyasyon elektromanyetik spektrumun kızıl ötesi spektral bandında olduğu için kızılötesi ışınım olarak adlandırılır.

Görsel ve termografik görüntü

(İnfrared) termografi temassız görüntüleme ve sıcaklık ölçüm tekniğidir. Bir kızılötesi kamera elektromanyetik spektrumun kızıl ötesi bölümü içinde algılama ve radyasyon görüntülenmesi için kullanılır.

İnfrared dedektörü görüntüleri algılar ve sadece ışınlama yoğunluğu varyasyonlarını gösterir. Ekranda görüntü sıcaklık değişimlerinin varyasyonu olarak görünür. Detektörlerden alınan görüntüler işlendikten sonra infrared kamera Thermogram olarak adlandırılan bir görüntü oluşturur.

Termografi temaslı termometrelerin kullanılamadığı çok geniş bir uygulama alanında kullanılır. Çeşitli Ar-Ge uygulamalarında (Medikal, havacılık ve uzaktan algılama gibi) temassız sıcaklık ölçüm ve görüntüleme tekniği olarak termografi kullanılır. Endüstri, NDT, tesisat ve ekipmanlarında önleyici bakım ve durum izlemede genellikle termografi kullanılır.

İçerik:

Kurslara tüm mühendislik disiplinleri yönetimi de dahil olmak üzere mühendis, teknisyen ve zanaat personeli katılabilir.

Eğitimler ISO 9712 gereklerine uygun olarak yapılırlar.


Kurs içeriği:

 • İnfrared görüntüleme sisteminin doğru kullanılması, görüntü ayarları, verilerin alınması ve saklanması, cihazın kalibrasyonunu yapıp doğrulamak ve bakımlarını yapmak
 • Nesne ve arka plan karakteristiği de dâhil olmak üzere kızılötesi teorisinin temellerini anlama
 • Temel ısı transferini anlama ve teknolojik sınırlamalar dâhilinde çalışmak ve temel denetim prosedürleri takip etmek
 • Nitel termografisini anlama, çeşitli desenler, anormallikleri tespit edebilmek için ve basit sıcaklık ölçümleri yapmak
 • Mekanik, elektrik bileşenleri, enerji sistemleri dâhil olmak üzere çeşitli denetimleri yürütmek
 • Güvenli termografik denetimleri yürütmek üzere ele alınması gereken temel güvenlik tedbirlerini anlama
 • Tamir için potansiyel sorunları öncelik sırasında ele alınması ve gereken faktörlerin anlaşılması
 • IR sistemi için geliştirilen analiz ve rapor oluşturma yazılımı kullanarak veritabanını korumak ve basit bir test raporu hazırlamak (ISO 18434-1: 2008)
 • İlgili kodlar ve standartların gereklerinin uygulanması

Kursun Amacı:

 • Doğru kızılötesi kamera operasyonları
 • Doğru sıcaklık ölçümü için nesne ve arka plan karakterizasyonu
 • Sorunların tespiti için desenleri, şekilleri ve anormallikleri tespit edebilmek
 • Veri toplamak için bir yol planı geliştirmek
 • ISO standardına infrared denetim raporu hazırlanması

 Sınavlar:

Eğitimin tamamlanmasından sonra katılımcı ISO 9712 ‘ye göre sertifikasyon için sınavlara katılabilir.

Sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavın ardından cihazın değişik proplarla kalibrasyonu ve örnek numuneler üzerinde hataların tespit edilmesinden sonra kabul raporunun hazırlanması ile sınav tamamlanır.

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayan katılımcı sertifika almaya hak kazanır.