Penetrant Testi - PT

Penetrant Testi (PT)

 Bu ders çok sık karşılaşılan manyetik parçacık test teknikleri hakkında ayrıntılı teorik ve pratik bilgiler sağlar. Katılımcılar kaynak, döküm ve dövme numuneleriyle çalışıp kullanma fırsatı bulacaklardır.

Bu ders programı NDT kontrolü yapacak personeller için hazırlanmıştır.

İçerik

Teorik:

 • Penetrant metoduna giriş
 • Penetrant kontrolünün prensipleri
 • Penetrant kontrol ekipmanları
 • Hataların tespiti ve değerlendirmesi
 • Penetrant teknikleri
 • İlgili standartlar
 • Raporlama metotları
 • Malzeme teknolojisi

Pratik:

 • Metoda ait cihaz ve ekipmanların (penetrantlar, solventler, geliştiriciler, UV lambaları, vb.) tanıtılması
 • Eğitim numunelerindeki yapay ve doğal hataların bulunması
 • Hataların yeri ve değerlendirilmeleri
 • Raporlama
 • Kapsamlı çalışma ve pratik yapılması

 Sınav:

Eğitimin tamamlanmasından sonra katılımcı ISO 9712 ve SNT-TC-1A göre sertifikasyon için sınavlara katılabilir.

Sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavın ardından numunelerin değerlendirilmesinden sonra kabul raporunun hazırlanması ile sınav tamamlanır.

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayan katılımcı sertifika almaya hak kazanır.