Akustik Emisyon Test (AT)

Akustik Emisyon (AE), stres altındaki malzemelerde bir ya da daha çok yerel kaynağın hızla enerji salarak geçici elastik dalgalar ürettiği olaylar ve bu şekilde oluşan geçici elastik dalgalar olarak tanımlanır. AE; malzeme, yapı, proses açısından çok geniş alanı kapsayan bir doğal olaydır.

Bütün katı malzemeler belli bir elastikliğe sahiptir; dış kuvvetler altında genleşirler veya sıkıştırılırlar, kuvvet ortadan kalktığında ise bir yay gibi geri gelirler. Kuvvet ve dolayısıyla elastik deformasyon ne kadar fazla ise elastik enerji o kadar fazla olacaktır. Eğer elastik limit aşılırsa kırılma veya çatlama olur. Bu, gevrek malzemelerde hemen, diğer malzemelerde belli bir plastik deformasyon sonrası meydana gelir.

Dolayısı ile AE muayene yöntemi ile metal ve seramiklerde çatlak başlangıcı, yorulma çatlağı ilerlemesi, gerilmeli korozyon çatlaklarının saptanması, faz dönüşümleri ve dislokasyon hareketleri gibi çeşitli olaylar incelenebilir. AE oluşumu ve algılanması Şekil 1'de şematik olarak gösterilmiştir.

Uygulanan gerilim sonucu kaynaktaki ani hareket bir gerilim dalgası oluşturur. Yapıdaki yayılan dalgalar yüzeye yerleştirilen hassas bir piezoelektirik güç çeviriciyi uyartır. Malzemeye uygulanan gerilim artarsa bu yayımlardan (emissions) çok fazla miktarlarda üretilecektir. Yüzeye ulaşan zayıf titreşimlerin bir veya daha fazla algılayıcı vasıtasıyla alınıp yükseltilerek değerlendirilmesi, AE Muayene yöntemi olarak adlandırılır.

Kurs bilgisi: 

Yöntem üzerinde genel bir bakış, temel teori ve uygulamalara odaklanarak eğitime başlanır. Öğrenci akustik emisyon veri toplama, sensör montajı, tekniğin avantajları / sınırlamalar tanıtılır.

Kursta akustik emisyon testleri ile ilgili tüm konularda öğrenciyi bilgilendirir. Ders programında sensör çalışması, preamplifier fonksiyonu, kablo seçenekleri, analog-dijital dönüşüm ve veri denetim ve yorumlama temellerini gösterilir. Akustik emisyon cihazını kurmak ve testlerini gerçekleştirmek için öğrencilere uygulamalı derler verilir.

Ders programı ISO 9712 uyarınca sertifikasyonu için gerekli eğitim saatleri içersinde tatmin edici bilgiler ve uygulama sağlar.

Kurs içeriği:

  • AE Test İlkeleri
  • AE Dalgası Algılaması
  • Alet Donanımı ve Sinyal İşlemesi
  • AE Test Teknikleri
  • Kodlar, Standartlar ve Prosedürler
  • AE Test Uygulamaları

 Sınavlar:

Eğitimin tamamlanmasından sonra katılımcı ISO 9712 ‘ye göre sertifikasyon için sınavlara katılabilir.

Sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavın ardından cihazın değişik proplarla kalibrasyonu ve örnek numuneler üzerinde hataların tespit edilmesinden sonra kabul raporunun hazırlanması ile sınav tamamlanır.

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayan katılımcı sertifika almaya hak kazanır.