Tahribatsız Test Ve Teknik Teşhis Laboratuvarı

Demiryolu taşımacılığının güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için, düzenli muayene ve teşhisin yanı sıra olası kusurları zamanında tespit edilmek ve bunların ortadan kaldırılması için doğru kararlar vermek gereklidir.

2007 yılından bu yana TVEMA, genel ve özel amaçlı demiryolu raylarının teknik diagnostik kontrolleri sistemlerini tam bir yelpaze ile müşterilerine sunmaktadır.

Tahribatsız Muayene ve Teknik Teşhis Laboratuvarı (LNDT & TD) muayene için etkili yönetim belgelerine uygun olarak demiryolu kusurları ve arızalarını zamanında tespitini sağlamaktadır. Bunun için tahribatsız test alanında üstün kalite, kaynak tasarruflu teknolojiler kullanır.

LNDT ve TD “Demiryolu Ulaştırması Tahribatsız Test Laboratuvarlarının Akreditasyon Kurumu” tarafından akredite edilmiştir. Akreditasyon belge no.POCCRU.0001.56J..0064

Akreditasyon kapsamı, demiryolu rayları çalışma koşulları, genel ve özel amaçlı demiryolu rayları, geliş hattı ve kalkış hattı (hat ölçme ve geometri muayenesi) demiryolu raylarını içerir.

LNDT&TD hiçbir resmi devlet kuruluşuna bağlı olmayan bağımsız bir kuruluştur. Dolayısıyla muayene ve teknik denetim sonuçlarının bağımsız ve tarafsız olmasını sağlar.

LNDT&TD çalışanları görsel denetim ve ultrasonik muayene metotlarında seviye 2 sertifikaya sahip deneyimli personellerdir.

LNDT & TD tarafından kullanılan tüm ölçüm aletleri Ölçüm Gereçleri Devlet Siciline tescil belgeli ve demiryolu taşımacılığında kullanılmak üzere onaylanmıştır.