NDT Eğitim Bilgileri

Personel eğitimi

Tahribatsız Muayenelerde kullanılan her yöntem için, testleri gerçekleştirecek personel ISO 9712 (EN 473)uyarınca nitelikli ve uygun bir seviyede belgelendirilmeleri gerekmektedir.

Uygulamada testleri yapan personel Seviye I ve Seviye II olmak üzere iki seviyede sertifikalandırılmaktadır. Bu seviye belgelerine sahip olan personel aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmeye yetkilidirler.

 Seviye I

Seviye I belgeli operatör, Seviye II veya III personel gözetiminde yazılı talimatlara göre NDT testlerini yürütmeye yetkilidir. Sertifikada tanımlanan yetki kapsamında, seviye I personeli yetkileri:

 • NDT cihazının ayarlanması
 • Test yapılması
 • Yazılı kriterler açısından test sonuçlarını kaydedilmesi ve sınıflandırılması
 • Sonuçların raporlanması

Seviye I sertifikalı personel, kullanılacak test yöntemi veya tekniğinin seçiminden ve test sonuçlarının değerlendirilmesinden sorumlu tutulamaz

 Seviye II

Seviye II sertifikalı operatör, bireysel kurulmuş veya tanınmış prosedürlere göre tahribatsız testleri gerçekleştirmek için yeterliliğe sahiptir. Sertifikada tanımlanan yetki kapsamında, seviye II personel yetkileri:

 • Kullanılacak deney yöntemi için NDT tekniği seçimi
 • Uygulanacak test metodunun sınırlamalarını tanımlanması
 • NDT talimatları için NDT standart ve özelliklerini çevrilmesi
 • Cihaz ayarlarının yapılıp doğrulanması 
 • Testleri gerçekleştirip denetlenmesi 
 • Yürürlükteki standart, tüzük veya şartnamelere göre sonuçların yorumlanması ve değerlendirilmesi
 • Yazılı NDT talimatlarını hazırlamak
 • Tüm seviye I görevlerini yürütmek ve denetlemek.

Seviye III

Seviye III sertifikası sahibi personelin görevleri şunlardır:

 • Bir NDT kontrol firması veya NDT personel eğitim ve sınav merkezi için tam sorumluluk
 • NDT talimatlarını kurmak ve prosedürlerini doğrulamak
 • Standartlar, kodlar, şartname ve prosedürleri yorumlamak
 • Kullanılacak özel test yöntemleri, prosedürler ve NDT talimatlarını belirlemek
 • Seviye I ve II görevlerini denetlemek ve yürütülmesini sağlamak
 • Uygulanabilir muayene yöntemi prosedürleri ve teknikleri onaylamak

EN 9712-2012 ye göre minimum eğitim saatleri

NDT Metodu

Seviye I

Seviye II

Seviye III

UT

40

80

40

RT

40

80

40

MT

16

24

32

PT

16

24

24

ET

40

48

48

VT

16

24

24

AT

40

64

48

Not: RT için eğitim saatleri radyasyon güvenliği eğitimini içermez.

Metotlar ve kısaltmaları

Metot

Kısaltması

Akustik Emisyon testi

AT

Eddy Current testi

ET

İnfrared Termografik testi

TT

Kaçak testi

LT

Manyetik test

MT

Penetrant testi

PT

Radyografi test.

RT

Gerinim ölçer testi

ST

Ultrasonik test

UT

Görsel test

VT