Vagonların Ve Otomasyon Sistemlerinin Bakımı

Şirketin yönetimi bir şekilde kendi pazarlama stratejisini oluşturmak için çaba göstermektedir.  Daha eksiksiz müşteri memnuniyeti için, TVEMA ürünlerinin kullanımında en yüksek verimi elde etmeye yönelik bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

Günümüzde, şirket satışını yaptığı tüm ürün malzemelerde garanti ve bakım hizmetleri için karışık bir sistem olan "Bakım ve teknik servis, kalibrasyon, planlanmış koruyucu bakım, güncelleme, öğretim ve tanı cihazlarından sorumlu TVEMA personelinin, belgelendirme sistemi hakkındaki düzenlemeler" hayata geçirildi.

Her yıl şirketin ticari bölümü üretilen enstrümantasyon ve ekipmanın bir analizini gerçekleştirir. Yılın sonunda, bir sonraki yıl için önleyici ve sürekli bakım planı hazırlanır ve ve sanayi tesislerinin ulaşım departmanlarına ve demiryollarının teşhis merkezlerine taslak sözleşmeler ile birlikte dağıtılır. Firma uzmanları, yüksek kalite ve zamanında garanti hizmeti sağlamak için (müşteri ile imzalanan garanti sözleşmesi durumunda) sistem ve ekipmanların bakımlarını gerçekleştirirler. Uzmanların, ekipmanın teslimi veya bakım ve onarımının yapılması, yazılım güncelleme ve yedek parça temini için saha ziyaretlerini de öngörmektedir.

Bir müşteri ile şirketin servis için sözleşme yapması durumunda, garanti süresi 1 ila 3 yıllık bir süre için uzatılır. Müşteri kolaylık sağlamak için, yedek parça ve teçhizat alımlarında bir program öngörülmektedir. Bir müşteri TVEMA dan fazla cihaz ve sistem satın alması durumunda, nakliye ve atölye donanımları anlaşmaları yanı sıra, bakım ve enstrümantasyon ve ekipmanların onarım çalışmasını gerçekleştirmek için personeline eğitim de aldırabilir. Buna ek olarak, gelecekte TVEMA tüm müşterilerine üreticinin servis ortakları olma imkânı sunacaktır. Bir dış kaynak olarak bu tür hizmetler verilmesi hem tedarikçi hem de firmaya bir dizi avantajlar verir.