SW INTEGRAL Yazılım Çözümleri Entegrasyonu

Çeşitli muayene ve teşhis sistemlerinde ray izleme kullanılmaktadır. Her sistem, belirli bir sorunu çözer ve dolayısıyla veri toplama için kendi programları kullanır. Bu bilgilerin birleştirilip standart hale getirilerek genel olarak anlaşılır olması denetim yönetiminin verimliliğini artırabilir. Bu sorun SW INTEGRAL entegrasyon paketi gibi benzersiz bir ürün kullanılarak çözülebilir.

Merkezi bir genel inceleme sistemi, işleyen tüm alt-sistemlerin durumunu ve çalışmasını bir operasyon merkezinden izlenmesini kolaylaştırır. Aynı zamanda merkezi bir şekilde kendi çalışmasını başlatma ve durdurma da sağlar. Bu rakipsiz yöntem operasyonda tüm muayene bileşenlerin koordinasyonu yüksek düzeyde sağlar ve hem de ilave olanlarla entegrasyonu da sağlar. Sistem eş zamanlı kayıt, izleme, işleme ve çeşitli muayene cihazları tarafından gönderilen sinyallerde veri analizi sağlar.

İlk olarak, sistemin kendisinin mevcut durumu hakkında bilgi verilmektedir, tüm alt sistemlerin çalışmasını izleyen video kameraların kayıtları ve cihazlar ile bunların etrafında durum bilgileri verilir. Ray kusurları bilgileri ve yol temeli durumları bilgileri hata dedektörü ve yer radarından gelir. Katenerdeki sıcak noktalar üzerinde termal görüntüleme sisteminden bilgi ve doğrusal kameraların kayıtları, raylarda görsel olarak tespit edilen hatalar, kelepçeler ve traverslerin durumlarının bilgileri alınır.

3D kameralar temassız ray geometrisi kontrolünde yüksek hız sağlarlar ve ray aşınması hakkında bilgi verirler.

Son olarak, GLONASS/GPS sistemi ve donanımı, hız ve seyahat ölçümlerinin sonuçlarının yanı sıra izleme ve coğrafi koordinatlar için referans bilgileri sağlar. Bu bilgiler sisteme entegre tüm cihazlara yayınlanır.

SW INTEGRAL hem toplanan verilerin hem de işlenmiş verilerin görüntülenmesini ve izlenmesini sağlar.  İzleme algoritması çeşitli kriterlere göre arama kesiti sağlar.

Bilgileri gönderme mekanizması operatörün seçtiği hedeflere veri iletebilir. Bilgiler tam kapsamı veya gerekli bölümleri ve alt sistemler için seçilmiş olan ya da harici depolama şeklinde olabilir.