2014/68 / EU ye göre Basınçlı Kaplar Sertifikalandırması

Basınçlı Ekipmanlar Direktifine göre Tahribatsız Muayene Personelinin Belge Onayı

 Firmamız ANATEST Ltd. Şti. yapmakta olduğu ISO 9712 ye göre NDT personeli sertifikasyonu hizmetlerinin yanısıra Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (2014/68/EU) (PED) ne göre basınçlı kapları kontrol eden NDT personelinin sertifikalandırması hizmetine de başlamıştır. Avrupa Birliğinden onaylanmış kuruluş olan Slovenya Institut za varilstvo d.o.o.  firması ile anlaşma yapılarak sertifikalandırma çalışmaları başlamıştır.

 
                                      

PED sertifikası, normal ISO 9712 ye göre sertifikalandırma sınavları yapılırken PED ile ilgili sınava katılarak alınabilir. Daha önceden ISO 9712 ye göre sertifika almış olanlar yine düzenlenen sertifika sınavlarına katılarak PED sertifikası alabilirler.

Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (2014/68/EU), 29 Mayıs 1997 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından resmen kabul edildi ve 9 Temmuzda Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi No L181 (ISBN 011 916 0927) yayınlanarak 29 Kasım 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Direktifin amacı basınçlı ekipmanlar ve aksamlarının (tanklar, depolama kapları, eşanjör, kovan ve borulu kazanlar, endüstriyel boru tesisatı, güvenlik aygıtları ve basınç aksesuarları) tasarımı ve imalatının uygunluk değerlendirmesini Avrupa ulusal yasalarına harmonize etmektir.

Direktifin içinde, Basınçlı Ekipmanlar tehlike derecesine göre (I ila IV) dört seviyede sınıflandırılır, bunlardan kategori III ve IV ekipmanları potansiyel büyük tehlikeli olup 'Onaylanmış kuruluşlar' ve 'tanınmış üçüncü parti kuruluşları tarafından' uygunluk değerlendirmesini gerektirir.

Basınçlı Ekipmanlar Direktifinin tahribatsız muayene ile ilgili bölümleri şunlardır: 

  • Madde 14, Paragraf 1: İlgili Bakanlık, yönetmeliğin Ek-I 3.2.2 ve 3.1.3 maddelerinde belirtilen görevleri yerine getirmek amacı ile Onaylanan Üçüncü Taraf Kuruluşlarını (RTPO: Recognized Third Party Organization) ve görev kapsamlarını Komisyona ve AB üyesi ülkelere bildirir.
  • Ek I, Paragraf 3.1.3: Basınçlı ekipman ve donanımlar için sabit birleştirmelerin tahribatsız testleri uygun nitelikteki personel tarafından yapılmalıdır. Risk kategorisi III ve IV olan basınçlı ekipman için personel, RTPO tarafından onaylanmalıdır.

 Bu direktife göre tahribatsız muayene personeli belgelendirmesi için üç seçenek vardır: 

A: RTPO aynı zamanda EN ISO 9712 Madde 5.2.2.f ‘e göre EN ISO 17024 ‘ün şartlarını sağlayan bir belgelendirme kuruluşu ise, EN ISO 9712 ‘ye göre verdiği belgeler için ek işlem gerekmez. Sadece belgede PED 2014/68/EU Ek-I, Madde 3.1.3 ve EN ISO 9712 ’ye uygunluk yazılı olmalıdır.

 B: RTPO olmayan ancak EN ISO 9712 ve EN ISO 17024 ‘ün şartlarını sağlayan bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilmiş olan sertifikalar, bir RTPO tarafından onaylanabilir.

C: EN ISO 9712 dışındaki standartlara göre verilen belgeler, bir RTPO tarafından uygunluk değerlendirmesini ve yazılı onayı gerektirir. Belge onayı için aday, EN ISO 9712 ’ye uygun bir sınavda ve basınçlı ekipmanın sabit birleşmeleri için hazırlanan muayene talimatına göre yapılan bir pratik sınavda başarılı olmalıdır.