Metrolar İçin Tanılama Sistemi

Metrolarda trafik güvenliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Metrolar günde milyonlarca insan taşır ama metro hatları yeraltında olduğu için risk seviyesi yüksektir.

Bir metro tesis için izleme ve parçaları muayene ederek önleyici bakım sağlamak ve çeşitli demiryolu parçalarının kusur ve arızalarını ortadan kaldırmak çok önemlidir. Bu amaçla, çeşitli ölçüm ve teşhis cihazları kullanılır.

Ancak, 1990'lı yıllardan itibaren yaşlanma ve metrolardaki eskime hızı artmaya başladı. Bu gelişmeler sonucunda denetim donanımları ve yazılımlarının çağdaş gereksinimleri karşılaması ihtiyacı belirdi. 2000'li yılların başlarında, TVEMA yönetimi, yenilikçi teknolojilere dayalı yeni nesil mobil tanı cihazları (NDT araç ve geometri araç) geliştirilmesi için çalışmalara başladı.

TVEMA tüm metro altyapı tesislerinin denetlenmesine sağlayan yeni tanı sistemlerinin gelişimini tamamladı: demiryolu hat geometrisi, otomasyon ve telemetri cihazları, sinyalizasyon ve katener tesisleri, profil açıklıkları, vb.