CASCADE Kombinasyonal Veri Analizi İçin Otomatik Sistem

Teknolojik süreç yönetiminin temel hedeflerinden biri, maddi ve insan kaynaklarının rasyonel ve verimli olarak kullanmaktır. Bunu başarmak için, bilgisayar destekli yöntemler dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılır. TVEMA uzmanları CASCADE yazılımı ile birleştirici bir veri analizi için entegre otomatik bir sistem geliştirdi.

CASCADE operasyonel altyapı durum değerlendirmesi ve öngörü sistemi (Rusça kısaltması SOPS) ve alt sistemleridir. Aynı zamanda, bu sistem kendi sunucusu tabanındaki tek başına bir modda da işletilebilir.

CASCADE en önemli avantajlarından biri de otomatik bilgi toplama sistemlerinden ham verilerin alınmasıdır. Bu insan faktörünün etkisini en aza indirir ve veri güvenilirliğini, dolayısıyla da yönetim kararlarının kalitesini arttırır. CASCADE otomatik denetim donanımlarının ve çeşitli yerlerden alınan bilgilerin ortak işlemesini sağlar: SEVER, MTKP, KVL-P geometri aracı, TsNII-4 ray kontrol istasyonu, INTEGRAL ve ERA değerlendirme sistemleri.

CASCADE tarafından alınan tüm giriş ve çıkış bilgileri standart (önceden belirlenmiş) ve grafik formlarında görüntülenir. Bu grafik formlar demiryolu ve altyapı tesisleri analiz ve değerlendirmesi için temel araçlardan biri olarak hizmet vermektedir. Bunlar rayların durumu ve çalışması, bakım sürecini etkileyen teknolojik ve ekonomik endeksleri, çok sayıda faktörlere dayalı veri analizi yapmak için kullanılır. Grafik biçimleri bu parametreleri istatistiksel, dinamik bir şekilde sunar. Bu temelde yapılan yönetim kararları da grafiksel olarak sunulmuştur.