Teknik Teşhis Uzmanları Eğitim Merkezi

Rus demiryolları, demiryolu raylarının teşhis ve kontrolü için kullandığı çeşitli üreticiler tarafından üretilen cihaz ve sistemler geniş bir dağılım gösterir. Bu durum gelişmiş ekipmanları kullanacak personelin bilgi ve becerilerini korumak için özellikle önemli yapar.

Eğitim ve tanı ekipmanlarının bakımı ve işletilmesi için kalifiye personelin yenileme eğitimini düzenlemek için, TVEMA 2009 yılında özel eğitim tesisi olan 'Teknik Teşhis Uzmanları Eğitimi Merkezi' kurmuştur. Sunduğu eğitim hizmetleri şunlardır: kısa süreli yeni makinelerin çalışması için kullanıcı ekiplerin eğitimi ve alınan bilginin değerlendirilmesi eğitimi; çeşitli düzey uzmanların yetkinlik gelişimi; mesleki tazeleme eğitimi; mesleki eğitim.

Eğitim, son teknoloji ürünü öğretim ekipmanları ile donatılmış sınıflarda ve laboratuvarlarda ve atölye, simülatörler ve bilgisayarlı öğretim yazılımı ile uyumlu olarak onaylanan programlara uygun olarak yürütülür. Eğitimlerde TVEMA ve diğer firmalar tarafından üretilen işletim ve kontrol cihazları kullanılmaktadır.

Dersler TVEMA nın konularında uzman personel tarafından ve diğer önemli araştırma enstitüleri ve tasarım merkezleri uzmanlarınca verilmektedir. Ders veren eğitmenlerin hepsi demiryolu NDT ve parça ve diğer demiryolu altyapı tesislerinin teşhislerinde uzmanlaşmış kişilerdir.

Zaman içersinde eğitim merkezinde RZD ve Rusya ve BDT ülkelerinde sanayi tesisleri için 1200'den fazla uzman yetiştirmiştir.

Merkezimizdeki kurslar şunlardır:

 • Demiryolu muayeneleri için mobil teşhis sistemleri
 • NDT kontrol bojileri (manuel NDT cihazları, NDT/ray geometri cihazları)
 • NDT datalarının analizleri
 • Hat geometrisi muayenesi için mobil teşhis sistemleri
 • Hat geometrisi muayenesi için manuel teşhis sistemleri (NDT kontrol bojileri)
 • Kontrol ve ölçüm araçları ayarları
 • Mobil ray yağlama sistemleri

Ray tesisleri:

 • Altyapı tesislerinin kapsamlı teşhisi için mobil sistemler.

Otomasyon ve telemetri tesisleri:

 • Vagonlarının tekerlek çiftlerinin bileşenlerinin tahribatsız testleri
 • Rayların tahribatsız testleri

Yönetim personeli:

 • Endüstriyel tesislerin ulaşım birimlerinin yöneticileri
 • Demiryolları iş birimlerinin yöneticileri.

 

Eğitim programı adı

Eğitim süresi

Seviye

Demiryolu muayeneleri için mobil teşhis sistemleri

120 saat

Yüksek mesleki eğitim

NDT kontrol bojileri (manuel NDT cihazları, NDT/ray geometri cihazları, bojileri)

80 saat

Yüksek mesleki eğitim

NDT datalarının analizleri

80 saat

Yüksek mesleki eğitim

Hat geometrisi muayenesi için mobil teşhis sistemleri

80 saat

Yüksek mesleki eğitim

Hat geometrisi muayenesi için manuel teşhis sistemleri (NDT kontrol bojileri)

80 saat

Yüksek mesleki eğitim

Kontrol ve ölçüm araçları ayarları

80 saat

Yüksek mesleki eğitim

Mobil ray yağlama sistemleri

80 saat

Yüksek mesleki eğitim

Altyapı tesislerinin kapsamlı teşhisi için mobil sistemler.

120 saat

Yüksek mesleki eğitim

Ray tesisleri

Otomasyon ve telemetri tesisleri

80 saat

Yüksek mesleki eğitim

Vagonlarının tekerlek çiftlerinin bileşenlerinin tahribatsız testleri

80 saat

Yüksek mesleki eğitim

Rayların tahribatsız muayenesi

(yöneticiler için)

40 saat

Yüksek mesleki eğitim