Görsel Test – VT

Görsel Test – (VT)

Bu ders katılımcılara doğrudan görsel denetim ve inceleme ilkelerinin temel bilgilerini sağlar. Kaynak yerlerindeki hatalar ve korozyon ile valflerin kontrolünde görsel metodun kullanımı anlatılacaktır. Kabul kriterleri dâhil kodları ve özellikleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bunun yanı sıra teorik olarak yöntemin tüm özellikleri ve görsel muayenede güvenilirliğin arttırılması süreçleri anlatılacak ve çeşitli görsel muayene ekipmanları kullanılacaktır.

  Bu ders programı NDT kontrolü yapacak personeller için hazırlanmıştır.

 İçerik

Teorik:

 • Yöntemde kullanılan ekipmanların tanıtılması
 • RVI (Remote Visual Inspection), boreskop, endoskop, kaynak mastarları
 • Eğitim numunelerindeki yapay ve doğal hataların bulunması
 • Hataların yeri ve değerlendirilmeleri
 • Raporlama
 • Kapsamlı çalışma ve pratik yapılması

Pratik:

 • Tanımlar
 • Aydınlatıcılar
 • Çevresel faktörler, görsel değerlendirmede dolaylı yöntemler
 • Görsel muayene ekipmanları
 • Yüzey şartları
 • Muayene ve test kriterleri ile ilgili standartlar
 • Süreksizliklerin değerlendirilmesi
 • Raporlama metotları
 • Malzeme teknolojisi

Sınav:

Eğitimin tamamlanmasından sonra katılımcı ISO 9712 ve SNT-TC-1A göre sertifikasyon için sınavlara katılabilir.

Sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavın ardından numunelerin değerlendirilmesinden sonra kabul raporunun hazırlanması ile sınav tamamlanır.

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayan katılımcı sertifika almaya hak kazanır.