Radyografik Test - RT

Endüstriyel radyografi (RT) 

Endüstriyel radyografi dersleri, bu konuda az bilgisi olan veya hiçbir resmi radyografik eğitim almamış olanlar için geliştirilmiştir. Bu ders programı, kaynakların incelenmesi için teorik ve pratik olarak radyografinin tüm önemli yönlerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Program, hem X-ışınları hem de Gama ışınım kaynakları kullanımının teknikleri ile uygulamalı deneyimleri içermektedir.

Bu yöntem, kontrol numunesinin altına yerleştirilmiş bir röntgen filminden oluşur. Numune radyasyon ile pozlanır, radyasyon parçadan geçerek filmi karartır. Numunedeki süreksizliklerden dolayı filde de farklı oranlarda kararma olur. Dökümler, kaynaklar ve kompozit gibi çok çeşitli malzemelerde radyografik testler uygulanabilir. Radyografik testler yüksek hassasiyette kontrol ve kalıcı kayıt imkânlarını sağlar.

Bu kurs radyografik test yapmak isteyen NDT personelinin eğitimi içindir, dersler radyografik kontroller için kullanılan tekniklerin yanı sıra elde edilen radyografın yorumunu da içermektedir.

İçerik

Teorik:

 • X ve gama ışınlarının özellikleri
 • Personelin radyasyondan korunması ve emniyet prosedürleri
 • Atomik yapı
 • X-ışınları üretilmesi
 • Doğal ve yapay Gama radyasyon kaynaklarının doğası
 • Radyografik film
 • Kuvvetlendirici ekranlar
 • Pozlandırma çizelgeleri
 • Kaynak radyografisi teknikleri
 • Radyografik kalite
 • Filmlerin değerlendirilmesi
 • Raporlama metotları
 • Malzeme teknolojisi
 • Süreksizliklerin değerlendirilmesi

Pratik:

 • İlgili ekipmanlar (X ve Gama ışınları, filmler, film banto işlemleri, karanlık oda vb.) hakkında bilgiler ve tanıtımı
 • Yapay ve doğal süreksizliklerin ile çeşitli eğitim örneklerinin radyografları
 • Uluslararası Kaynak Enstitüsü filmlerinin yorumlanması
 • Süreksizliklerin yeri ve değerlendirilmesi
 • Raporlama

Sınavlar:

Eğitimin tamamlanmasından sonra katılımcı ISO 9712 ve SNT-TC-1A göre sertifikasyon için sınavlara katılabilir.

Sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavın ardından kaynak ve döküm örnek Radyografların değerlendirilmesinden sonra kabul raporunun hazırlanması ile sınav tamamlanır.

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayan katılımcı sertifika almaya hak kazanır.